Instruit si competitiv pe piata muncii

Parteneri:

  1. Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, cu sediul în Bulevardul George Coșbuc, nr 42-44, etaj 2, sector 5, Bucuresti, telefon/fax: 0314328436/0314328433, email: office@aevb.ro, număr de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecatoriei sector 5 București 6/24.02.2010, codul fiscal[1] 25614863, cu punct de lucru in municipiul Giurgiu, Str. Bucuresti, Bl. 113, Sc. B, parter, jud. Giurgiu, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1
  1. S.C. Info Grup S.R.L., cu sediul în Aleea Profesor Savin Popescu, bloc MUV 3, parter, municipiul Giurgiu, codul fiscal 8088840, având calitatea de membru 2/Partener 2

Obiective proiect

Obiectiv general – scop proiect:

Scaderea  riscului de saracie si excluziune sociala pentru 752 de persoane care locuiesc in  ZUM Rudari si Zona functionala teritoriul municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, prin realizarea si implementarea unor masuri destinate cresterii gradului de ocupare si coeziunii sociale.

Proiectul isi propune sa abordeze toate categoriile de persoane defavorizate prin masuri de ocupare si de masuri de combatere a discriminarii si segregarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1:

Dezvoltarea economica durabila a ZUM Rudari si Zonei functionale teritoriul municipiului Giurgiu prin valorificarea resurselor locale, promovarea culturii antreprenoriale si cresterea participarii pe piata muncii a 752 de persoane din grupuri defavorizate prin programe integrate de informare, consiliere, formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii si ocupare.

Obiectivul Specific 1 va fi atins prin activitati concertate de consiliere, formare profesionala, evaluare de competrente, mediere, alfabetizare digitala si prin dezvoltarea de noi afaceri.

Obiectiv specific 2

Consolidarea valorilor civice europene pentru 752 de persoane din grupuri defavorizate prin participarea la campanii de  promovare a dezvoltarii durabile si a principiilor de incluziune sociala, multiculturalism  si nediscriminare.

Obiectivul Specific 2 va fi atins prin activitati de prezentare a principiilor de egalitate de sanse si nediscriminare, de prevenire a segregarii, promovare a incluziunii sociale, de responsabilizare fata de mediul inconjurator, protectia biodiversitatii si utilizarea eficienta a resurselor.

Rezultate asteptate

 

Aferent Subactivitatii A1.1

R1 – 752 de persoane informate, selectate, recrutate, informate, consiliate si repartizate pentru a participa la activitatile proiectului

Aferent Subactivitatii 2.1

R2 – 696 de persoane incluse in masuri de ocupare, din care 624 obtin o diploma de absolvire/calificare/certificat de evaluare de competente si 145 dobandesc un loc de munca

Aferent Subactivitatii 2.2

R3 – 56 de persoane participa la cursuri de antreprenoriat, 51 obtin o diploma de absolvire si 15 primesc subventie pentru deschiderea unei afaceri si devin angajati pe cont propriu.

Aferent Subactivitatii 3.1

R4  – 752 de persoane participa la Campania de promovare a egalitatii de gen si combatere a discriminarii si la campania de dezvoltare durabila

Aferent Subactivitatii 4.1

R5 – 1 set de documente si proceduri si o echipa de proiect care asigura implementarea eficienta a proiectului pentru cei 752 de membri ai grupului tinta;

1 sistem de raportare  si 1 set de achizitii care asigura implementarea eficienta si eficace a proiectului; 2 sectiuni dedicate proiectului pe site-urile WEB ale fiecarui Partener; 1 cont socialmedia creat special pt proiect (Facebook) ; 10 comunicate de presa difuzate in media online.

Grup tinta

Grupul tinta este format din 752 de persoane defavorizate din comunitatea maginalizata si zona functionala teritoriul municipiului Giurgiu, care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

  • persoane adulte somere sau inactive;
  • persoane cu dizabilitati;
  • tinerii care au parasit institutiile de tip rezidential;
  • adulti cu unul sau mai multi copii in sistemul de protectie speciala;
  • parinti/ tutori/ ingrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii;
  • persoane care au parasit de timpuriu scoala si care participa la programe de tip a doua sansa, din categoriile:
  • tineri cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani care au un loc de munca dar care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
  • adulti cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani care nu au absolvit invatamantul obligatoriu.

Grupul tinta va ideplini cumulativ urmatoarele criterii:

  • au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) in teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).
  • sunt in risc de saracie sau excluziune sociala prin incadrarea in categoria (B), conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), respectiv:

 „(B) se confrunta cu o deprivare materiala severa si nu isi pot permite, cel putin 4 din urmatoarele:

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,

2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,

5) o saptamana de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o masina de spalat,

8) un TV color, sau

9) un telefon”.

 

 

Activitati previzionate

 

A1. ACTIVITATI PREGATITOARE

A.1.1  Informare, selectare, recrutare, consiliere

  • 752 de persoane informate si selectate pentru a participa la activitatile proiectului;
  • 602 de persoane recrutate pentru a participa la programe de formare/ocupare pe cont propriu;
  • 150 de persoane recrutate pentru a participa la evaluare de competente;
  • 752 de persoane informate si consiliate;
  • 752 de persoane repartizate si mentinute in activitatile proiectului.
  1. ACTIVITATI DE OCUPARE

2.1. Formare profesionala,  evaluare de competente si mediere pe piata muncii

  • 696 de persoane incluse in masuri de ocupare;
  • 546 de persoane participa la cursuri de calificare si initiere/ perfectionare/specializare;
  • 150 de persoane participa la evaluare de competente;
  • 489 de persoane obtin o diploma de absolvire/calificare la finalizarea cursurilor;
  • 135 de persoane dobandesc un certificat de evaluare de competente;
  • 145 de persoane dabandesc un loc de munca pana la finalizarea proiectului.

2.2. Antreprenoriat si ocupare pe cont propriu

  • 56 de persoane participa la cursuri de antreprenoriat;
  • 51 de persoane dobandesc certificat de absolvire la cursul de antreprenoriat;
  • 20 de planuri de afaceri sunt inscrise la concurs;
  • 15 planuri de afaceri propuse spre finantare;
  • 15 persoane sunt beneficiari ai subventiilor prin schema de minimis;
  • 15 contracte de acordare a subventiei acordate;
  • 15 persoane devin angajati pe cont propriu.

A3. CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE (dezvoltare durabila si combatere a discriminarii si segregarii)

A.3.1. Campanii de informare si constientizare (dezvoltare durabila si combatere a discriminarii si segregarii)

  • 752 de persoane participa la Campania de informare si consietentizare in domeniul combaterii discriminarii si segregarii;
  • 752 de persoane participa la Campania de informare si consietentizare in domeniul dezvoltarii durabile.

[rev_slider prima-pagina]

Info Grup este o companie de Tehnologia Informatiei infiintata in anul 1996, cu scopul de a raspunde cererii de pe piata romaneasca de produse software. Compania s-a dezvoltat, asigurand in prezent o gama larga de servicii de outsourcing, dezvoltare de software, consultanta, formare profesionala, servicii de integrare de sisteme hard si soft.

Obiectivul principal Info Grup este de a raspunde cerintelor clientilor, oferind servicii de calitate la standarde occidentale de performanta si competitivitate, deviza noastra de a oferi “Solutia completa in informatica” motivandu-ne sa investim permanent in oameni si in tehnologie.

Info Grup a promovat relatii stranse atit cu firmele private cat si cu institutiile publice, dovedindu-se a fi un partener de incredere. In 1998 a fost infiintata filiala din Bucuresti care a deschis noi oportunitati mai ales in ce priveste colaborarea cu institutii publice de la nivel central.

Info Grup are o bogata experienta in domeniul dezvoltarii aplicatiilor software, de la designul paginilor web pina la proiectarea de sisteme informatice de management. Folosind ultimele tehnologii de programare si design specialistii nostri realizeaza aplicatii la cererea clientului, asigurand atat dotarea cu echipamente IT cat si consultanta necesara pentru obtinerea de rezultate optime.

ECDLInfo Grup este centru de testare acreditat ECDL care ofera programe de instruire si certificare la cele mai inalte standarde, realizand testarile si activitatile conexe acestora, respectiv sesiunile de simulare a testarilor si instruirea. ECDL – European Computer Driving Licence este documentul standard pentru calificarea de baza in utilizarea computerelor, recunoscut la nivel international.